Hồ sơ đăng ký lắp máy POS

Quy định hồ sơ DVCNT

  1. Hợp đồng hợp tác DVCNT với TGTT
  2. Giấy đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể bản chính và bản sao y công chứng
  3. CCCD người đại diện (kèm ảnh quét mã QRcode)
  4. CCCD người được ủy quyền (kèm ảnh quét mã QRcode)
  5. Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc tra cứu mã số thuế trên trang web của tổng cục thuế thể hiện: NNT đang hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh (chụp màn hình thấy thời gian tra cứu )
  6. File thông tin Excel đính kèm

Video quay toàn bộ từ ngoài vào trong cửa hàng, thấy được bảng hiệu, không gian bên ngoài, bên trong.

Hình ảnh DVCNT:

 • 1 HÌNH:  mặt trong thấy được mặt hàng kinh doanh

 

 • 1 HÌNH BÀN nơi sẽ lắp đặt POS

 • 1 HÌNH mặt ngoài thấy được bảng hiệu, địa chỉ trên bảng hiệu TRÙNG KHỚP VỚI ĐỊA CHỈ trong giấy chứng nhận DKKD, trong có phải có mặt nhân viên khảo sát DVCNT của Onefin VÀ Chủ hộ Kinh doanh, ảnh chụp phải thể hiện thời gian chụp khảo sát! (xem mẫu ảnh).

CCCD Người đại diện pháp luật

CCCD Người được ủy quyền

QRcode CCCD